Българо-албански разговорник

Скъпи приятели,

С издаването на този уникален по своя род Разговорник, ние, „Сдружение за възраждане на село Мандрица“, се надяваме да успеем да съхраним и да покажем на всички вас и на бъдещите поколения, езика, който се е говорил през последните 400 години в село Мандрица.

page1 page3  

 

Влиянието на гръцкия, турския и българския език е дало своето отражение, но не го е променил в основата му.  В разговорника срещу всяка дума е направена съпоставка с българското й произношение, транскрипцията й с албанската азбука и книжовната дума в съвременният албански език.
Дължим този изключителен труд на Мария Георгиева(Пеева), която се зае с нелеката задача да запише и обхване целият албански говор в с. Мандрица и на Людмил Станков, който отдели голяма част от времето и знанията си, за да ни помогне в оформянето и редактирането на това издание, за което всички ние изказваме огромната си благодарност.

Ивайло Петров
Председател на „Сдружение за възраждане на село Мандрица“

page2

За поръчки

Tелефони: 0884660094, 028681043
Адрес: гр. София, район „Витоша”, ул. „21 век“ № 13, ет. 1, ап. 8

5 thoughts on “Българо-албански разговорник”

 1. My adress: Mihal Ciko
  Email: cikomihal2002@hotmail.com
  tel: 0039 3476949831
  Italy

  To be honest I had no more information on the village Mondrice .
  I am an Albanian citizen , M. profession journalist and film director .
  I live and work in Italy with his family.
  During this period I read more about your story and I remain excited.
  I want to perform a cycle of documentaries on history , culture for centuries have forwarded to this Albanian population
  Best regards
  Mihal Ciko

 2. На 21.07.2016 г. албанският професор Хайри Шеху помести в Интернет – сайт „Албанска Македония“ – положителна рецензия за Българско-албанския разговорник с малък речник от Мария Христова Георгиева /Пеева/.
  Проф. Хайри Шеху е роден през 1942 г. Дълги години преди пенсионирането си е работил в Института по езикознание и литература при Албанската академия на науките.

Оставете коментар: