Възможност за обучение на български граждани от албански произход в Албания

С Решение № 686 от 02.09.2020 г. Министерският съвет на Албания  реши да отпусне 2 стипендии за учебната 2020-2021 г. за български граждани от албански произход. Стипендията включва финансово покритие на таксата за обучение, както и разходи за настаняване и храна за продължителността на учебната година.

Основните критерии за получаване на стипендия от кандидата са:

 1. да са завършили средно образование с обща средна стойност над 8 (осем) или еквивалент;
 2. да не е завършил в пълния цикъл на университетско обучение;
 3. да бъде студент от общността на албанската диаспора, живееща в България;
 4. да бъде студент в една от приоритетните области на обучение, определени в споразумението;
 5. да има удостоверение от университета, че е активен студент и не е завършил пълния цикъл на обучение;
 6. да бъдат приети от акредитирана институция за висше образование в Албания;
 7. имат работен план и научни или академични дейности за периода на обучение в Албания.

За да се възползва от стипендията, студентът трябва да учи в една от следните специалности:

а) Социални науки

 1. Психология;
 2. Икономика и бизнес;
 3. Образование;
 4. Социология;
 5. Право;
 6. Политология;
 7. География;
 8. Медии и комуникация;
 9. Други социални науки.

б) Хуманитарни науки и изкуства

 1. История;
 2. Археология;
 3. Филология;
 4. Литература;
 5. Изкуство
 6. Други науки за човека.

Стипендията е на стойност 71 520 евро (седемдесет и един хиляди и петстотин и двадесет) и ще бъде финансирана от бюджета на Националната агенция за диаспората на Албания, която ще покрива и плащанията на учители за изучаване на албански език през първата година.

Документацията за кандидат трябва да бъде легализирана в съответствие с албанското законодателство. Тази документация трябва да бъде на албански или копирана в оригинала. В случай че документацията е на чужд език, тя трябва да бъде преведена и заверена с оригинал от лицензиран преводач.

Процедурата и оценката на печелившите кандидати и клона на обучението ще се извършват от Комисията за стипендии.

Повече подробности, решението и съответното споразумение  може да намерите на следните адреси:

 1. http://diaspora.gov.al/wp-content/uploads/2020/09/Vendim-nr.-686-p%C3%ABr-kriteret-e-dh%C3%ABnies-s%C3%AB-bursave-p%C3%ABr-shtetasit-e-huaj-me-origjin%C3%AB-shqiptare-p%C3%ABr-t%C3%AB-studiuar-n%C3%AB-republik%C3%ABn-e-shqip%C3%ABris%C3%AB-nga-agjencia-komb%C3%ABtare-e-diaspor%C3%ABs-p%C3%ABr-vitin-akademik-2020-2021-dat%C3%AB-2.9.2020.pdf
 2. http://akd.gov.al/wp-content/uploads/2020/09/MARR%C3%8BVESHJE-BASHK%C3%8BPUNIMI-ND%C3%8BRMJET-AGJENCIS%C3%8B-KOMB%C3%8BTARE-T%C3%8B-DIASPOR%C3%8BS-DHE-AGJENCIS%C3%8B-S%C3%8B-SIGURIMIT-T%C3%8B-CIL%C3%8BSIS%C3%8B-N%C3%8B-ARSIMIN-E-LART%C3%8B.pdf?fbclid=IwAR2upwBx_yc_phpgA1wzd43w1su5tRkxDo0Zsaxtw605dh7pfdGhroc-ZJw

Трябва да се реагира възможно най-бързо, отчитайки факта, че стипендиите са за 2020/2021 учебна година.

При необходимост от съдействие може да се обръщате и към „Сдружение за възраждане на село Мандрица“:  Ивайло Петров  impetrovvv@gmail.com,  Албена Георгиева albgeorgieva@hotmail.com

Оставете коментар: