Книга за говора в село Мандрица

Излезе от печат книгата „АЛБАНСКИЯТ ГОВОР В СЕЛО МАНДРИЦА“.

Превод, коментари и допълнения Людмил Станков.

Въз основа на изследванията на Димитър Шутерики и на Махир Доми.

Книгата включва фонетика, морфология и синтаксис на говора в село Мандрица. Подробно са разгледани отделните части на речта: съществителни имена, прилагателни имена, местоимения и различните глаголни форми в езика.

sadarzhanie_page_1sadarzhanie_page_2

Преведени са събраните от Димитър Шутерики,  при посещението му в Мандрица през 1959 г. песни, приказки, устни предания, анекдоти, поговорки и др.  Изготвеният също от Димитър Шутерики речник е разширен с етимологията на думите от неалбански произход, заети от български, гръцки и турски език. Добавени са и нови примери.

 

pesni predania

В края е представена информация за живота и творчество на Димитър Шутерики и на Махир Доми. Книгата завършва с факсимиле на писмо от Мюневер Шутерики – съпруга  на Димитър Шутерики  от ноември 2015 г.

 

Оставете коментар: