АЛБАНСКИЯТ ГОВОР В СЕЛО МАНДРИЦА

През месец ноември 2016 г. се очаква да излезе от печат книга посветена на албанският говор в село Мандрица – превод, коментар и допълнения от Людмил Станков.

Ето как самият автор представя своята творба:

„Настоящият труд се базира върху изследванията на албанския писател  Димитър Шутерики и албанския лингвист Махир Доми. Техните материали са поместени в списание „Студиме филологике” („Филологически изследвания”) – Тирана, 1965 г.

korica-kniga

Албанският говор в Мандрица е близък до североизточния вариант на тоскийския диалект, обхващащ гр. Корча и прилежащия район с географските зони Опар и Гора, окръзите Девол и Колоня, както и планинската зона Дангълия – в североизточната част на окръг Пърмет.

Представляват интерес както наблюденията за особеностите на този изолиран албански говор, така и песните, приказките, анекдотите, поговорките, клетвите и пожеланията, създадени от жителите на с. Мандрица.

Отразено е силното влияние на българския език върху граматическия строеж и лексиката на говора. При все това той по същество е запазил албанския си характер. Типично е разнообразието от глаголни форми.

Изготвеният речник от Димитър Шутерики е разширен с етимологията на думите от неалбански произход, заети от български, гръцки и турски език. Добавени са и нови примери.

Книгата представлява интерес за студентите, изучаващи албански език, за всички, чийто корен е от Мандрица, както и за всички, които се занимават с взаимното влияние на езиците в района на Балканите.“

2 thoughts on “АЛБАНСКИЯТ ГОВОР В СЕЛО МАНДРИЦА”

  1. Първото теренно проучване на говора е направено от албанския писател Димитър Шутерики, който посещава Мандрица през 1959 г. Той престоява няколко дни в селото, като се среща с много местни жители. Записва техните разкази за историята на Мандрица, както и текстовете на много песни и приказки. Шутерики помества списък на местните хора, с които е разговарял и дава кратки данни за всеки поотделно.

  2. След завръщането на Димитър Шутерики от Мандрица в Тирана, помощ при анализирането на събраните материали в Мандрица му оказва известният албански езиковед Махир Доми. Резултатите от техните съвместни изследвания са публикувани в списание „Студиме филологике“ /“Филоложки изследвания“/ през 1965 г.
    „Студиме филологике“ се издава от Института по езикознание и литература при Албанската академия на науките.
    След 1965 г. изследванията изпадат в забвение. Книгата има за цел да им даде втори живот.
    Димитър Шутерики и Махир Доми са съграждани – и двамата са родени в гр. Елбасан през 1915 г. През 2016 г. се навършват 101 години от тяхното рождение.

Оставете коментар: